ROTARY CARANSEBEȘ

Rotary este o organizaţie mondială ce grupează peste 1,2 milioane de reprezentanţi ai elitei profesionale, de afaceri și lideri ai comunităţilor locale. Membrii cluburilor Rotary, cunoscuţi și sub numele de Rotarieni, oferă servicii umanitare și încurajează promovarea standardelor etice ridicate în toate profesiile, ajutând la instaurarea păcii și înţelegerii în lume.
Astăzi există 33.000 de cluburi Rotary, în peste 200 țări și regiuni geografice. Cluburile sunt apolitice, nereligioase și sunt deschise tuturor culturilor, raselor și credinţelor. Primul club Rotary din lume a luat fiinţă la Chicago, în data de 23 Februarie 1905, la iniţiativa lui Paul Harris, un avocat care a reuşit să grupeze într-un club profesional acel spirit de prietenie pe care l-a simţit în micul oraş al tinereţii sale. Numele Rotary derivă din practica de început a rotaţiei locaţiei întâlnirilor, între sediile membrilor clubului.